e-Arşiv Faturaya Geç, YN ÖKC kullanma!
Ekim 2017
Eski Nesil ÖKC için elektronik başvuru açıldı
Kasım 2017

Bedelsiz ihracat için e-Fatura yazılımı güncellendi

e-İhracat Fatura ile birlikte bedelsiz ihracat işlemlerinde de e-Fatura gönderimi başladı. Bununla birlikte gönderimde hata alınması nedeniyle mükelleflere ihracatın aksamaması için matbu fatura kesme olanağı tanınmıştı. GİB, 31 Ekim 2017’de yayımladığı açıklamayla yazılımda güncellemenin tamamlandığını duyurdu.

1 Temmuz 2017 itibarıyla e-Fatura mükelleflerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilen ve Gümrük Beyannamesine konu olan faturalar zorunlu olarak e-Fatura formatında gönderilmeye başlandı. Bu faturalara bedelsiz ihraç edilen mallar da dahil. Maliye Bakanlığı’nın 15/08/2007 tarih ve 72539 sayılı yazısında bedelsiz ihracatta fatura düzenlemesi ile ilgili olarak, “İhracat 2006/5 sayılı Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek bedelsiz ihracat işlemlerinde satılan emtia veya iş karşılığında bedelinin sıfır veya bedelsiz olduğunu gösterecek şekilde fatura düzenlenmesi zorunludur” ibaresi yer alıyor. Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek bedelsiz ihracat işlemlerinde düzenlenecek e-İhracat Fatura, sıfır tutarlı olarak kesilebilmektedir.

Önemli bir nokta, düzenlenen bu faturalarda gösterilen bedellerin hasılat kaydedilmesi ve KDV hesaplanması söz konusu değil. Bu yüzden gümrük muameleleri nedeniyle faturada gösterilen ve tahsil edilmeyen bedel matraha dahil edilmeyecek. Ayrıca bedelsiz ihracat dolayısıyla yüklenilen vergilerin nakden veya mahsuben iadesi de Maliye’den talep edilebilir.

Bedelsiz ihracat faturalarında hata nereden kaynaklandı?

Canlıda kullanım başladıktan sonra e-İhracat Fatura’ya geçilmesine karşın, bedelsiz ihracat faturaları e-Fatura olarak gönderilemedi. 13.07.2017 tarihinde, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından efatura.gov.tr web adresinde yayımlanan duyuruyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında bedelsiz ihracat faturaların kabul edilmesiyle ilgili yazılım güncellenmesi tamamlanamaması nedeniyle hata alındığı ve güncelleme yapılana kadar ihracatın aksamaması için matbu (kağıt/e-arşiv) fatura kesilebileceği belirtilmişti. Duyuru yapıldıktan sonra da bedelsiz ihracat faturalarını e-Fatura olarak gönderebilen ve gönderemeyen firmalar oldu.

Güncelleme tamamlandı

Son olarak 31.10 2017’de GİB yayımladığı açıklamayla, 31/10/2017 tarihi itibarıyla GTB tarafından gerekli yazılım güncellenmesinin tamamlandığını duyurdu. Bu kapsamda bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin, uygulama üzerinden e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekiyor.

 

Bir Cevap Yazın