Ocak 2018

ÖKC zorunluluğu ve Z Raporu bildirimi

Mükelleflerin talepleri dikkate alındı ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara (YN ÖKC) geçiş süreciyle ilgili 21 Aralıkta yapılan son güncellemeyle yıl sınırı olmaksızın Eski Nesil ÖKC’lerin mali […]
Aralık 2017

e-Fatura numarası ve dönem ilişkisi

e-Fatura numarası, düzenlendiği yıl bilgisini de içerir. Bu yüzden özel hesap döneminde ve yıl değişimlerine göre zaman zaman tereddütlü durumlar yaşanabilir. Örnek durumları ve çözüm önerilerini bu yazıda […]
Aralık 2017

Eski nesil ÖKC’de 10 yıl şartı kalktı

Eski nesil ÖKC kullanma koşullarıyla ilgili 21 Aralık 2017’de resmi gazetede yayımlanan 488 ve 489 nolu VUK Genel Tebliğleriyle eski nesil ÖKC kullanımındaki 10 yıl şartı […]
Aralık 2017

e-İrsaliye tebliği yayımlandı

Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi […]