Haziran 2018

Vergi incelemelerinin yüzde 30’unu yazılımlar belirleyecek

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), Maliye Bakanlığı 2018 – 2022 Stratejik Planı çerçevesinde elektronik denetim kapasitesini artırmayı hedefliyor. 2022 yılında vergi müfettişlerinin inceleme görevlerinin yüzde 30’unu […]
Mayıs 2018

ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarında 3 ay erteleme

25 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan 498 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No:483) Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ ile ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait, […]
Mayıs 2018

e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura’da son gelişmeler

Türkiye’nin ilk e-Fatura Özel Entegratörü İdea Teknoloji Çözümleri’nin 15 Mayıs 2018’te düzenlediği e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura Bilgilendirme Semineri yüksek bir katılımla gerçekleşti. Seminerde son yayımlanan taslak […]
Mayıs 2018

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura arasındaki temel fark

e-Fatura, e-Arşiv Fatura… İkisi arasında ne fark var, hangi amaçla kullanılıyor? Kafa karıştıran bu sorunun yanıtını veriyoruz. e-Fatura uygulamasına geçişteki temel motivasyonu, Başbakanlık tarafından Kayıt Dışı […]