Ekim 2019

Mobil ödeme teknik kılavuzu yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili olarak hazırlanan “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, […]
Eylül 2019

Nevi değişikliği durumunda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarında yapılacak işlemler

e-Fatura ve e-Defter zorunluluğu olan mükelleflerin nevi değişikliği halinde zorunlulukları devam eder mi? Bu durumda Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yapılacak bildirimler ve özel entegratörün/uyumlu yazılım üreticisinin […]
Ağustos 2019

e-Arşiv Fatura’ya geçiş 1 Ocak 2020’ye ertelendi

Mevcut e-Fatura ve e-Defter mükellefleri için e-Arşiv Fatura’ya zorunlu geçiş tarihi 1 Ocak 2020 olarak güncellendi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15 Nisan’da yayımlanan VUK Genel Tebliğ […]
Ağustos 2019

e-Arşiv faturada şahıs imzası bulunması zorunlu mudur?

e-Arşiv faturanın mali mühürle imzalanması yanında bir de fiziki imza içermesi gereği çok zaman mükelleflerin sorgulamalarına uğruyor. e-Arşiv faturada şahıs imzası gerekliliği, nedenleri, kimin imzası olması […]