e-Defter’de neler değişecek?
Eylül 2018
ÖKC Mali Rapor bildiriminde alternatif yöntem eklendi
Eylül 2018

ÖKC Zorunluluğu ve Z Raporu bildirimi konusu bugünlerde şirketlerin gündeminde üst sıralara oturdu. Resmi Gazete’de yayımlanan 498 Sıra No’lu Tebliğ ile güncellenen 483 no.lu VUK Genel Tebliğine göre ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali raporların (ÖKC Mali Raporu) bildirimi 01 Ekim 2018’e ertelenmişti. (Edit: 31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 502 Sıra No’lu Tebliğ ile güncellenen 483 no.lu VUK Genel Tebliğine göre ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali raporların (ÖKC Mali Raporu) bildirimi 01 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.) Bildirim, esas itibarıyla genel olarak perakende işletmelerindeki Eski Nesil ÖKC’leri kapsıyor.

Uygulamaya geçişe günler kala firmaların ÖKC Mali Raporu, GİB’e bildirilme usulü ve bildirim zamanına ilişkin soruları artıyor. ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Günlük Z Raporlarına Ait Mali Bildirim Raporu ile bilinmek isteyenleri 5 maddede önemli başvuru adresleriyle birlikte derledik

1-Kimler için ÖKC Mali Raporunu GİB’e bildirmek zorunlu?

ÖKC Mali Rapor zorunluluğunu 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Değişen Hali) belirliyor. Bu tebliğin 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara göre eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’leri kullanma mecburiyeti getirildi. Bu mükellefler, eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekler. Dolayısıyla mükellefler kullanmaya devam edecekleri mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri elektronik ortamda GİB’e bildirmek zorundalar.

2-ÖKC Mali Rapor bildirimleri nasıl yapılacak?

 • Eski nesil ÖKC kullanılıyorsa:
  • e-Arşiv Fatura uygulaması kullanıcısı olmayan mükellefler;
   • Özel Entegratör ile; Mükellefler e-Arşiv hizmetleri konusunda GİB’ten izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden ÖKC Mali Raporunu GİB’e bildirmeyi tercih edebilir. Bu durumda sadece Özel Entegratörlerin bilgi işlem sistemini bildirim için kullanacaktır.
   • ÖKC TSM Merkezi ya da GİB internet Vergi Dairesi ile: Özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi aracılığıyla bildirim yapmak istemeyen mükellefler; ÖKC Mali Raporunu, ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla veya GİB tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden yapabilir.
  • e-Arşiv Fatura kullanıcısı mükellefler;
   • Mevcut kullanılan e-Arşiv Uygulaması Yöntemi ile; e-Arşiv Uygulamasından yararlandıkları yöntem ile; ÖKC Mali Raporunu elektronik ortamda Başkanlık sistemlerine uygulamadan yararlandıkları yöntem ile e-Arşiv uygulaması üzerinden gönderebilir.
   • ÖKC TSM Merkezi ya da GİB internet Vergi Dairesi ile ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla ya da Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri aracılığıyla gönderebilir.

Edit: 24 Eylül 2018’de “Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenen Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali̇ Bilgilerin Bildirim Yöntemi Terci̇hi ve Bildi̇rimlere İlişkin İzlenecek Usul ve Esaslar Teknik Kılavuzu”nda yapılan güncellemeyle ek bir yöntem olarak, GİB tarafından yapılacak geliştirmelerin tamamlanmasının ardından, 1 No.lu KDV beyannamesi ekindeki tablolarda yer alan alanları doldurmak suretiyle de ilgili bildirimler gerçekleştirilebilecek. 

 •  Yeni nesil ÖKC kullanılıyorsa:

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı olarak, bilgisayar tabanlı ve GİB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla güvenli internet hatları üzerinden iletişim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GİB’e iletme görevinin bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen günlük satışlara ait mali bilgiler ÖKC TSM Merkezleri tarafından GİB bilgi sistemlerine iletilebiliyor.

Bununla birlikte yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ÖKC’lerden gerçekleştirilen günlük satışlara ait mali bilgilerin ÖKC TSM Merkezi üzerinden bildiriminin teknik ve altyapı sorunları nedeniyle yapılamaması durumunda, bu durumu ÖKC firmasına ve GİB’e yazılı olarak bildirmesi ve izin alarak diğer yöntemler; (e-Arşiv uygulaması üzerinden ya da internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri) üzerinden biriyle bildirmesi mümkün.

3-ÖKC Mali Rapor bildiriminde tercih edilen yöntemin GİB’e bildirimi

ÖKC kullanmak zorunda olan mükellefler, eski ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 1.10.2018 tarihinden itibaren,

 • ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
 • e-Arşiv özel entegratörleri aracılığıyla,
 • İnternet vergi dairesi üzerinden üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekli. https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/internet adresinde açılan ekrana “internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi” ile giriş yapıp bildirim yapılabiliyor.

Bu bildirimin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilere ynokc.gib.gov.tr’de yer alan Teknik Kılavuz’dan ulaşılabilir.

Tercih Bildirimi ekranının alt bölümünde mükellef adına GİB sisteminde kayıtlı bulunan (görünen) eski ve yeni nesil ÖKC’lerin listesi yer alır. Bildirim yönteminin seçiminden önce ekranda listelenen ÖKC listelerinin kontrolü yapılması gerekiyor.

Ayrıca bildirim yapılmadan önce özel entegratör veya ÖKC TSM ile Z rapor mali bildirim sözleşmesi imzalanmış olmalıdır.

4- Rapor ne zaman hazırlanacak ve gönderilecek?

ÖKC Mali Raporlarının “Aylık” dönemler itibariyle kılavuzda belirtilen format ve standarda uygun olarak hazırlanması gerekiyor. ÖKC (Z) raporlarına ait mali bilgiler, aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih edilen bildirim yöntemiyle, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 24’üncü günü sonuna kadar GİB’e elektronik olarak gönderilmesi gerekiyor. Buna göre ilk göndereceğiniz dönem Ocak 2019 ayına ait bilgileri içermelidir

Ayrıca Mükellefler GİB internet vergi dairesi ekranları üzerinden yüklenmiş GİB raporlarını görebilirler.

5-Mali Raporun formatı ve XML şema yapısı nasıl olacak?

ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Günlük Z Raporlarına Ait Mali Bildirim Raporu’nun formatı, içeriği, XML şema yapısı ve diğer hususlarla ilgili noktalar ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanan ÖKC Mali Rapor Kılavuzu’ndan   İnternet adresinden öğrenilebilir.

Z raporlarına ait mali bildirim, işletmenin her ÖKC cihazı bazında toplam satış tutarı ile bu satış tutarına ilişkin vergi tutarlarını içermektedir.

 

ÖKC Mali Raporunuzu özel entegratör üzerinden göndermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 

Elektronik ortamda Z Raporu bildirimine sayılı gün kaldı

 

Bir Cevap Yazın